Invitation til Studiekreds – Intet bliver som før.

Intet-bliver-som-før

Kom med i studiekredsen

Omstilling Ry inviterer til tværpolitisk studiekreds med udgangspunkt i Naomi Kleins bog INTET BLIVER SOM FØR eller evt. andre aktuelle kilder.

Den nødvendige omstilling til et globalt bæredygtigt ressourceforbrug og en opbremsning i den stadigt voksende jord-, hav- og luftforureningen kræver handling nu, både lokalt og overalt på vores planet.

Formålet med studiekredsen er at:

  • Fremdrage de væsentligste problemer ved omstillingen.
  • Finde mulige løsninger globalt og lokalt.

Uddrag fra forlagets beskrivelse:
I ‘Intet bliver som før’ viser Naomi Klein, at klimaforandringer ikke blot er endnu en sag, der kan arkiveres pænt mellem skat og sundhedsforsikring. Klimaforandringer er en alarmklokke, der ringer for at fortælle os, at vi må forandre vores økonomiske system, der allerede fejler. Klein viser i en grundig og overbevisende gennemgang af fakta, at massiv reduktion af drivhusgasser er vores bedste mulighed for samtidig at reducere stigende ulighed, gentænke vores demokratier og   genopbygge vores skrantende lokale økonomier.

Studiekredsen vil blive afholdt én gang om måneden evt. kl. 16-18 i Aktivitetshuset, Skanderborgvej 44, Ry.

Tilmeld dig til Viggo Løhren, tlf. 61659085

Bogen kan købes på engelsk, ”This Changes Everyting, Capitalism vs. Climate”  526 sider, forlag Allan Line, ca. kr. 160 eller på dansk, ”Intet bliver som før”, 465 sider, forlag Klim, kr. 350.