Sådan bliver du kundebonde!

På Blakgården ved Sminge arbejder Janus Sølvsten med et kundebondeprincip. Her har du som kunde mulighed for på forhånd at købe en andel af gårdens produktion og være med til arbejdet i det omfang du ønsker.

 

Kom og hør om projektet

Janus Sølvsten kommer på søndag d. 28 februar og fortæller om projektet med at inddrage interesserede i gårdens biodynamiske produktion og økonomi. Det foregår lige efter Omstilling Rys generalforsamling i Aktivitetshuset på Skanderborgvej. Generalforsamlingen foregår kl. 14-16.

 

Læs merewww.blakgaarden.dk

Dagsorden for generalforsamlingen på søndag

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
– Nedlæggelse af underkonto fra messegruppen
– Forslag til budget v/skovhaven, som ansøger om 800,- til bespisning på arbejdsdagene i skovhaven.
– Orientering fra studiegruppen, som forslår, at Omstilling Ry starter netværk med hjemmeside for folk, der arbejder med bæredygtighed og omstilling.
7. Godkendelse af budget
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
– Maria, Lotte, Martin, Poul og Berit er på valg.
10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
11. Arbejdsplan for kernegruppen 2016
12. Eventuelt

 

Husk at tilmelde dig på omstilling.ry@gmail.com.

Husk at forny dit medlemsskab

IMG_4201Så er det blevet tid til at forny dit medlemsskab af Omstilling Ry. Du modtager ikke nogen opkrævning ud over her i nyhedsbrevet, da vi hellere vil bruge vores midler på noget sjovere end frimærker.

For eksempel har vi købt en æblepresse, som medlemmer kan leje ganske billigt.

Indbetal 100 kroner til Merkur Bank på kontonr.: 8401 1174996 eller via Mobile-pay til vores kasserer Else på 42769137. Husk at angive navn og e-mailadresse, samt at det er betaling for medlemsskab.

Generalforsamling

Generalforsamling

 

Kom og vær med, når vi holder generalforsamling søndag d. 28. februar kl. 14-16. Det foregår i Aktivitetshuset på Skanderborgvej. Vi skal høre om alle de spændende aktiviteter, der har været stablet på benene i det forløbne år, og så skal vi behandle indkomne forslag.

Kom med dine forslag
Har du et forslag, du synes, vi skal behandle på generalforsamlingen, så skal det være kernegruppen i hænde senest d. 20/2 kl. 12. Send dit forslag til omstilling.ry@gmail.com.

Den endelige dagsorden vil blive sendt ud otte dage før generalforsamlingen.

Tilmelding
Tilmeld dig på omstilling.ry@gmail.com. Der vil være kaffe/te og lidt sødt.

Vi glæder os til at se dig!