Omstillingsmøde i Aarhus  14. November 2014

DR og dagbladet Information afholder for tiden møder rundt om i landet for alle de grønne omstillingsprojekter som blev registreret for et år siden.
Der var små 100 deltagere (oplægsholdere og andre interesserede) samlet til et 4 timers møde.
Vi var 8 deltagere fra Omstilling Ry (OR). Skovhavegruppen holdt oplæg.

Omstillingsmøde i Aarhus  14. November 2014
Journalist Jørgen Steen Nielsen fortalte om “Vores Omstilling”, hvor der er 450 tilmeldte projekter fra hele landet: 26 fødevare fællesskaber, én omstillingsby (Ry) og én omstillingsø (Fejø) (sammenlagt 1400 omstillingsbyer i hele verden), flere projekter om deleøkonomi (værktøj, biler), byttemarkeder (tøj mm.), om madspild og om afhentning af skrald i alle former. Der findes 2 ”repair” kafeer i DK (300 i EU og USA tilsammen).

Det er nødvendigt at holde gang i alle projekter, stå imod snakken om ”nødvendighedens politik” og ”business as usual”-attituden. Vi skal bevare troen på, at vi finder nye veje i fællesskab, og vi skal stå sammen. ”Mange bække små…” kan godt bruges som inspiration. Der er mange, som forsker i og styrker metoder for resiliens (modstandsdygtighed) (Stockholm Resilience Center).

Mødets to hovedaktiviteter var 2 sparringsrunder og en workshop og desuden et ekstra input fra Samsø Energiakademi, som viste sig at være nogle år foran ”os andre” med hensyn til projektarbejde og –finansiering. De tilbød os at hjælpe til og det vil de nok også komme til.

Sparringsrunderne gav i alt 8 inviterede projektgrupper fra Aarhusregionen mulighed for at beskrive deres projekt og diskutere de vigtigste udfordringer med de øvrige deltagere.
Der kom en meget levende udveksling af informationer og nye idéer ud af.
Et af projekterne var OR Skovhave, som fik mange gode råd med hjem.
Andre projekter handlede om bl.a. økologisk fødevarefællesskab, fællesgartneri i Brabrand, Storskrald, motivering af unge til at starte bæredygtige projekter, bæredygtig inklusion af hæmmede og ildsjæle med 4 bundlinjer (kultur, miljø, social, økonomi), Growing Tree Network, Højskole fællesprojekt for bæredygtig renovation og ombygning.

Der var tre workshops med ”professionelle” eksperter efter forud gået præsentation af deres positive erfaringer med omstillingsprojekter hhv. i psykologisk perspektiv, som privat projektrådgiver og som kommunal samarbejdspartner. Også her var der livlige diskussioner.

Det var det perfekte forum og den rigtige ”ånd” i salen for at gå videre med grøn omstilling og styrke hinandens resiliens: Udveksling af erfaringer, gode råde, læring og inspiration. I mange projekter opstår de samme problemer. Det er rart at høre, hvordan andre har løst dem.
Et gennemgående problem for mange synes at være, at vi selv har svært ved at omstille os 100% til bæredygtige livsvaner.

En stor tak til initiativtagerne.
De har oprettet en mailingsliste for alle deltagere og et link til powerpoint-præsentationerne fra mødet.
Det er vigtigt, at netværket af danske grønne omstillingsprojekter styrkes og bliver levende.
De kommende møder kan måske udvides til flere timer, måske på en lørdag.

Martin Silberschmidt                                        Omstilling Ry                                                      28.11.2014