Årsmøde søndag d. 22 februar

Ny-Omtillingsernergi

Velkommen til endnu et år med omstilling. Det er skønt at starte året fuld af ny omstillings-energi, og vi kan godt love, at vi vil arbejde hårdt for, at 2015 bliver fuld af spændende omstillingsprojekter i vores lokalsamfund.

Vi vil gerne starte året med at invitere dig til årsmøde søndag d. 22 februar 2015 kl. 14-17 på Gudenåskolen. Det bliver en hyggelig eftermiddag med billeder fra året, der gik, spændende oplæg og selvfølgelig vores årlige generalforsamling.

Tag endelig ungerne med og nyd et par timer i omstillingens tegn. Tilmeld dig på omstilling.ry@gmail.com og skriv gerne om du tager børn med og i så fald, hvor gamle de er. Så arrangerer vi pasning. Møder du op uden tilmelding, er du selvfølgelig meget velkommen alligevel.

Program:
14.00 til 15.00  Generalforsamling, se dagsorden nedenunder.
14.00 til 14.30  Pause med kaffe og the
14.30 til 15.30  Søren Brøndum fortæller om sit speciale fra sociologi studiet omhandlende bæredygtighed. Specialet tager blandt andet udgangspunkt i dagbøger, som medlemmer af Omstilling Ry har skrevet.
15.45 til 17.00 Med udgangspunkt i Sørens oplæg diskuterer vi, hvordan vi i Omstilling Ry fastholder og breder engagementet for bæredygtighed ud.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant
11. Eventuelt

Kernegruppen er i øjeblikket åben for nye medlemmer, så overvej, om det kunne være noget for dig.