Dagsorden for generalforsamlingen på søndag

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
– Nedlæggelse af underkonto fra messegruppen
– Forslag til budget v/skovhaven, som ansøger om 800,- til bespisning på arbejdsdagene i skovhaven.
– Orientering fra studiegruppen, som forslår, at Omstilling Ry starter netværk med hjemmeside for folk, der arbejder med bæredygtighed og omstilling.
7. Godkendelse af budget
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
– Maria, Lotte, Martin, Poul og Berit er på valg.
10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
11. Arbejdsplan for kernegruppen 2016
12. Eventuelt

 

Husk at tilmelde dig på omstilling.ry@gmail.com.