Fælleshaven

Foto: Tine Sædholm Pedersen

Fælleshaven i Ry

I Ry Fælleshaver vokser haveglæden, her kan både voksne og børn få fingrene i mulden og opdage, hvor maden kommer fra. Fællesskaber kan opstå på tværs af generationer, etnicitet og social baggrund. Alle kan være med!

Foto: Tine Sædholm Pedersen

Kom på besøg!

Vi tager gerne imod besøg af grupper. Vi kan arrangere en workshop om dyrkning og madlavning over bål.

 

Du kan altid komme i haven, når det passer dig.

 

I dyrkningssæsonen mødes vi til 4 arbejdsdage, hvor vi arbejder sammen i haven. Af og til arrangerer vi fælles madlavning, hvor vi bruger af afgrøderne. Dette sker f.eks. ved høstfesten.

 

Skriv gerne til os på omstilling.ry@gmail.com, hvis du vil være med.

 

Foto: Truels Truelsen

Hvordan?

Du kan få dit eget jordlod i haven eller være med til at dyrke et område i fællesskab. Alle kan blive en del af haven. Børnehaver, skoleklasser eller andre grupper er meget velkomne. Vi har masser af plads!

Foto: Tine Sædholm Pedersen

Vi låner jorden af Skanderborg Kommune og er forpligtede til at sikre offentlig adgang til arealet og holde det ryddeligt. Jorden må kun bearbejdes i pløjedybde af hensyn til mulige fortidsminder. Der må ikke bruges sprøjtegift på arealet.

 

Foto: Tine Sædholm Pedersen

Lokale landmænd har leveret gødning og klargjort jorden. Redskaber findes på stedet. Når du dyrker på dit eget jordlod, sørger du selv for frø og lignende.

Historien

Omstilling Ry

Foto: Berit Lypart

Ry Fælleshave indviet i maj 2017. En gruppe under Omstilling Ry havde gennem vinteren arbejdet på forberedelserne til Ry Fælleshaver.

Ry Fælleshave – et grønt partnerskab

Ry Fælleshave er blevet til gennem et grønt partnerskab bestående af Omstilling Ry, Skanderborg Kommune, Ry Hallerne, 4H, Frivilliggruppen i Ry under Dansk Flygtningehjælp og virksomheden Trancit, som arbejder med social inklusion. Haven er en del af ”Fælleshaver i byen – 4H Haver for alle”, som etableredes med støtte fra Nordea-fonden, Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv og Naturstyrelsens pulje til Lokale Grønne Partnerskaber. Haven har i 2017 modtaget støtte af Skanderborg Kommune gennem Den Grønne Partnerskabspulje.

 

Ry Skovhave & Fælleshaven i Ry, folder

Skriv til omstilling.ry@gmail.com, hvis du vil vide mere eller vil være med.