Skovhaven

Gå på opdagelse ad slyngede stier og nyd de mange forskellige planter. Her er nøddetræer, frugttræer, bærbuske, krydderurter og bunddækkeplanter. Mange af planterne har spiselige blade eller frugter. Endnu er skovhaven ganske ung, men med tiden kan den blive et eksempel på et højproduktivt landbrug/havebrug med stor og energivenlig produktion pr. areal.

Skovhave

Foto: Berit Lypart

 

Baggrunden for projektet

Skovhave

Foto: Berit Lypart

Projektet skal vise veje til omstilling af lokalsamfundet, så det bliver mere modstandsdygtigt over for kriser, samt nedsætte energiforbruget, specielt fra fossile energikilder. En af vejene er at etablere en større lokal selvforsyning af fødevarer.

 

Skovhaven er en del af noget større

Skovhave

Foto: Berit Lypart

Ry Skovhave er, via Omstilling Ry, en del af den internationale omstillingsbevægelse Transition Network.

Skanderborg kommune stiller arealet til rådighed for Omstilling Ry. På arealet findes ud over skovhaven også fælleshaven og hytten, og det hele indgår i Ry-hallernes Park for Kultur, Bevægelse og Idræt.

 

Skovhaven som inspirationskilde

Skovhave

Foto: Tine Sædholm Pedersen

Formålet er at udbrede kendskabet til skovhaven som dyrkningssystem og vise, hvordan man selv i større eller mindre målestok rent praktisk kan anvende principperne i sin egen have. Vi ønsker at inspirere til at skabe mere liv i haverne, større selvforsyning og dermed en mere bæredygtig levevis.

 

Undervisning og formidling

Skovhave

Foto: Berit Lypart

Målet er, at skovhaven og fælleshaven vil vække interessen og styrke viden hos børn og unge, om madens vej fra jord til bord. Dette skal meget gerne ske gennem samarbejde med skoler, daginstitutioner og fritidstilbud.

 

Skovhaven som dyrkningssystem

Skovhave

Foto: Tine Sædholm Pedersen

Skovhaven er som dykningssystem relativt ny i Danmark, og vi vil derfor udbrede kendskabet hertil. Skovhave-dyrkning udmærker sig ved at være en blandingskultur med op til hundredvis af arter og med en meget høj biodiversitet. Skovhaver har en høj produktion set i forhold til input af energi. Der oplagres samtidigt kulstof, som opbygger jordens frugtbarhed og gør planterne mere modstandsdygtige over for sygdomme, skadedyr og tørke, sammenlignet med de landbrugsmetoder, som er almindelige i Danmark.

 

Se flere billeder fra skovhaven i Galleriet.

Læs også om skovhaven på Svanholm – og hør en aktuel udsendelse herom på P1 Natursyn.