Skovhaven

Skovhave

Foto: Berit Lypart

Ry Skovhave er en spiselig park

Gå på opdagelse ad slyngede stier og høst frit af planterne. Her er nøddetræer, frugttræer, bærbuske, spiselige svampe og bunddækkeplanter. Endnu er skovhaven ganske ung, men med tiden bliver den et eksempel på et højproduktivt landbrug/havebrug med stor og energivenlig produktion pr. areal.

 

Baggrunden for projektet

Skovhave

Foto: Berit Lypart

Projektet skal vise veje til omstilling af lokalsamfundet, så det bliver mere modstandsdygtigt overfor kriser, samt nedsætte energiforbruget, specielt fra fossile energikilder. En af vejene er at etablere en større lokal selvforsyning af fødevarer. Ry skovhave er, via Omstilling Ry, en del af den internationale omstillingsbevægelse (Transition Network) og Omstilling Danmark.

 

Skovhaven er en del af noget større

Skovhave

Foto: Berit Lypart

Skanderborg kommune stiller arealet til rådighed for skovhaven, som integreres i Ry-hallernes Park for Kultur, Bevægelse og Idræt, og skovhaven ligger i et område af parken, hvor der også kommer sansehave, kolonihaver og en bygning til undervisningsbrug.

 

Skovhaven som inspirationskilde

Skovhave

Foto: Tine Sædholm Pedersen

Formålet er at udbrede kendskabet til skovhaven som dyrkningssystem og vise, hvordan man selv i større eller mindre målestok rent praktisk kan anvende principperne i sin egen have. Vi ønsker at inspirere til at skabe mere liv i haverne, større selvforsyning og dermed en mere bæredygtig levevis.

 

Undervisning og formidling

Skovhave

Foto: Berit Lypart

Gennem samarbejde med skoler, daginstitutioner og fritidstilbud vil vi vække interessen og styrke viden hos børn og unge, om madens vej fra jord til bord. Skovhaven vil skabe rammen for praktisk at kunne formidle dyrkningsprincipperne.

 

Skovhaven som dyrkningssystem

Skovhave

Foto: Tine Sædholm Pedersen

Skovhaven er som dykningssystem relativt nyt i Danmark, og vi vil derfor udbrede kendskabet hertil. Skovhave-dyrkning udmærker sig ved at være en blandingskultur med hundredvis af arter og med en meget høj biodiversitet i området. Skovhaver har en høj produktion set i forhold til input af energi. Der oplagres samtidigt kulstof, som opbygger jordens frugtbarhed og gør planterne mere modstandsdygtig over for sygdomme, skadedyr og tørke sammenlignet med de landbrugsmetoder, som er almindelige i Danmark.

 

Her finder du skovhaven

SkovhaveSkovhaven i Ry ligger på en af øverste marker bag Ry-Hallerne. Se på kort. Se flere billeder fra skovhaven i Galleriet

Læs også om skovhaven på Svanholm – og hør en aktuel udsendelse herom på P1 Natursyn.