Stiftende generalforsamling Skoleskibets Venner

Skoleskibet 2

Foreningen Skoleskibets venner indkalder til stiftende generalforsamling mandag d. 23. marts kl. 19.00 på Restaurant Sønder Ege.

Tilmelding på skoleskibet.ry@gmail.com eller telefon 28254717

 

Grønt partnerskab

Et grønt partnerskab imellem Skanderborg kommune og lokale foreninger, har resulteret i
opførelsen af en skolestue med faciliteter for alle lokale beboere såvel som besøgende.
Omklædningsrum, bruser, borde med bænke, grill og en lille underjordisk miljøstation pryder
nu Sønder Ege strand.

Det soldrevne skoleskib

I foråret 2015 bygger vi videre på projektet, og den soldrevne båd Skoleskibet Kvickly Ry
kommer for alvor i brug. Vi stifter foreningen ”Skoleskibets venner”, som er åben for alle
interesserede borgere. Foreningen skal eje og drive skoleskibet, til glæde for både skolebørn,
lokale brugere og beboere. Både foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan melde sig ind i
foreningen. Aktive medlemmer vil blive tilbudt et kursus i sejlads af båden. Foreninger vil få
mulighed for at bruge båden til foreningens aktiviteter.

Specialbygget ekspeditionsfartøj

Skoleskibet er et unikt ekspeditionsfartøj. Fra båden kan man kigge på søens
undervandsplanter igennem en specialbygget vandkik-kasse, og via en skærm koblet til et
undervandskamera. Man kan tage prøver af undervandsplanter, planteplankton og
dyreplankton, som bringes med ind på land, og undersøges med lupper og mikroskop i den
åbne skolestue ved Sønder Ege strand.

 

I dagtimerne skal båden primært bruges af grupper af skolebørn og deres lærere skal bruge
båden til felt-ekspeditioner på Knud sø, med naturfagslæring på alle niveauer. Om aftenen og i
skoleferier kan den bruges af andre besøgende og af lokale.

 

Med venlig hilsen og på gensyn
Maria Temponeras, projektkoordinator, formidlingsprojektet Ingenting ForsvindeForeningen